Đăng kí nhận những nội dung độc quyền về Hẹn Hò từ Gy
* Các chỉ báo yêu cầu
Ví dụ: Giang
Ví dụ: Vũ Hoàng
Thay số 0 bằng +84
/
Bạn sẽ nhận được 1 email vào sinh nhật
Giang Gy sinh năm 1995. Nếu bằng hoặc kém tuổi thì để trống, Giang sẽ gọi bằng tên.
Tiếng Việt cầu kì như vậy đấy, bạn muốn Giang xưng là gì trong các bức thư?
Email Marketing Powered by Mailchimp